Powakacyjny Dzień Wspólnoty '2022

„Człowiek, jako osoba stworzona na obraz Boga, przeznaczony został do wspólnoty z Bogiem i z innymi ludźmi, do wspólnoty, która może być osiągnięta tylko dzięki przyjęciu postawy dawania siebie, postawy miłości”.

ks. Franciszek Blachnicki

Drodzy członkowie Ruchu Światło-Życie!

Cały czas trwa w nas radość z przeżytych w tym roku oaz wakacyjnych. Był to czas niezwykłego doświadczenia Bożej bliskości we wspólnocie sióstr i braci. Jako członkowie Ruchu Światło-Życie otrzymaliśmy od naszego założyciela bardzo konkretną misję – budować żywy Kościół. Drogą do tego jest postawa służby i miłości agape, do której wychowuje nas Ruch. Pragniemy stać się dla siebie nawzajem świadkami tej miłości. Dlatego też serdecznie zapraszamy wszystkich żyjących Charyzmatem Światło-Życie na Powakacyjny Dzień Wspólnoty, który odbędzie się w Bobrownikach 3 września 2022 (sobota).

Plan Dnia Wspólnoty:

9.30 – Zjazd
9.45 – Zawiązanie wspólnoty
10.00 – Świadectwa
11.15 – Konferencja pt. „Życie w Świetle”
12.00 – Przygotowanie do Eucharystii
12.15 – Eucharystia
14.00 – Agapa