KALENDARIUM

W naszej diecezji formacja roczna będzie odbywałą się w sposób tradycyjny, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju. Poniżej przedstawiamy grafik wydarzeń 2020/2021:

19-20 II 2021 – IV sesja Diecezjalnej Szkoły Animatora (Dom Moria w Łukowie)
13-14 III 2021 – V sesja Diecezjalnej Szkoły Animatora (Dom Moria w Łukowie)
17-21 III 2021 – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin dla „rolników” (Dom Moria w Łukowie)
23-25 IV 2021 – Rekolekcje Ewangelizacyjne (Dom Moria w Łukowie)
30 IV 2021 – Pielgrzymka do św. Józefa (Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach)
1-3 V 2021 – Rekolekcje Domowego Kościoła, temat: „Sługa Boży Franciszek Blachnicki” (Dom Moria w Łukowie)
14-16 V 2021 – Rekolekcje Domowego Kościoła, temat: „Dialog małżeński” (Dom Moria w Łukowie)
28-30 V 2021 – Rekolekcje Ewangelizacyjne (Dom Moria w Łukowie)
2-6 VI 2021 – Oaza Rekolekcyjna Diakonii (Dom Moria w Łukowie)

2-18 VII 2021 – I turnus Oaz Wakacyjnych
20 VII – 5 VIII – II turnus Oaz Wakacyjnych
6-22 VIII – III turnus Oaz Wakacyjnych
23-27 VIII – turnus dodatkowy Oaz Wakacyjnych

 

ZOBACZ AKTUALNY KALENDARZ WYDARZEŃ FORMACYJNYCH!