Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka
Diakonia EwangelizacjiDiakonie

Diakonia Ewangelizacji

DIAKONIA EWANGELIZACJI

Ewangelizacja powinna ukazać możliwość istnienia wspólnoty ludzi opartej nie o pragnienia i cele ludzkie, ale o świadomość przynależności do jedynego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Zespół ewangelizacyjny powinien ujawnić się jako nowy typ wspólnoty ludzi, wspólnoty, która powstała nie w wyniku ludzkich zabiegów, ale w wyniku ludzkiego podporządkowania się Ewangelii Jezusa Chrystusa. (…) Zespół ewangelizacyjny powinien zgodnie głosić i wyznawać: Jezus jest naszym Panem. Ewangelizacja powinna stać się wyraźnym wezwaniem ku wejściu do nowej wspólnoty, którą jest Kościół. (…) W wyniku ewangelizacji człowiek powinien zapragnąć wejścia do nowej wspólnoty. Zespół ewangelizacyjny musi się więc ujawnić jako cząstka, i to bardzo dojrzała, tej wspólnoty (ks. F. Blachnicki).

Ogólnie można powiedzieć, że posługa ewangelizacji powinna obejmować:

  • Wsłuchiwanie się w Boże wezwanie.
  • Formację ewangelizatorów dni skupienia, Oazy Rekolekcyjne Animatorów Ewangelizacji)
  • Zapalanie innych do tego dzieła.
  • Dbanie o etap formacji jaki obejmuje ewangelizację
  • Prowadzenie ewangelizacji: rekolekcje ewangelizacyjne, wyjścia ewangelizacyjne.
  • Współpraca z innymi wspólnotami i ruchami na polu niesienia Dobrej Nowiny.
  • Włącza się w przygotowanie i prowadzenie rekolekcji na terenie diecezji.

ODPOWIEDZIALNI:

Moderator Diakoni Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej:
ks. Bogdan Iwańczuk tel.: +48 507 298 417

Odpowiedzialny za Diakonię Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej:
Łukasz Pastor tel.: +48 510 197 843

Strona Facebook: Odrobina Nadziei

Strona Centralnej Diakonii Ewangelizacji