Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka

Diakonia Muzyczna

ODPOWIEDZIALNI: 

Moderator Diakonii Muzycznej Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej:
ks. Witold Juszczuk tel:+48507253075

Odpowiedzialna za Diakonię Muzyczną Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej:
Gabriela Szczygielska tel.: +48503828790

Współodpowiedzialna za Diakonię Muzyczną Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej:
Justyna Piotrowska tel.: + 48797632740

Fanpage:Diakonia Muzyczna Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej

Strona Centralnej Diakonii Muzycznej