Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka

Rekolekcje

Informacje o rekolekcjach Ruchu Światło-Życie w Diecezji Siedleckiej

Domowy KościółRekolekcje śródroczne

Gdzie spotkałem Jezusa? – wybrane świadectwa z sesji o pilotowaniu nowych kręgów

W dniach 30.04 – 05.05.2024 r. w Domu Moria w Łukowie odbyła się Sesja o pilotowaniu nowych kręgów. Uczestniczyły w niej małżeństwa, które chcą poprzez swoją formację służyć innym w ich drodze do Jezusa w Kościele poprzez charyzmat Domowego Kościoła. Ale żeby przyprowadzić innych same chciały nawrócić się i spojrzeć na nowo na swoje życie.

Read More