Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka

Rekolekcje śródroczne

Rekolekcje śródroczne Domowego Kościoła Diecezji Siedleckiej

RekolekcjeRekolekcje śródroczne

7-11.06. 2023 r. ORAR I w Domu Moria – świadectwo

W dniach 7-11.06.2023 r. w Domu Moria odbyły się rekolekcje formacyjne Domowego Kościoła: ORAR I stopnia.

Parą prowadzącą byli Agnieszka i Radosław Harasimowie, a dzielnie wspomagał ich i prowadził katechezy ks. Paweł Zazuniak. Na rekolekcje przyjechało 16 małżeństw, które formowały się w 4 kręgach. Przeżywaliśmy tematy integracji życia człowieka ze światłem, które daje nam Chrystus, co prowadzi do poznania kim ma być Nowy Człowiek, jak ma tworzyć Nową Wspólnotę i promieniować Nową Kulturą.

Read More