Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka
historia dk

Domowy Kościół – kronika

1973 – Jak to się zaczęło

Początki Domowego Kościoła w diecezji siedleckiej sięgają wakacji 1973 roku. Wiosną tegoż roku ks. Jerzy Zychora z parafii św. Józefa w Międzyrzecu zaproponował państwu Elżbiecie i Józefowi Korpyszom udział w 15-to dniowych rekolekcjach dla rodzin w Krościenku n/Dunajcem. Po powrocie z pierwszej oazy do rodzinnej parafii państwo Korpyszowie zakładają pierwszy krąg rodzin prowadzony przez ks. Jerzego Zychorę. Jednak po roku pracy rodziny te nie zdecydowały się iść tą drogą.

1974 – 1979

Udział w drugiej oazie w roku 1974 utwierdził Elżbietę i Józefa w tym, że wybrali właściwą drogę. W 1976 roku powstaje nowy krąg rodzin w Międzyrzecu Podlaskim. Elżbieta i Józef Korpyszowie jako animatorzy tego kręgu byli jednocześnie parą reprezentującą naszą diecezję na krajowych spotkaniach i dniach wspólnoty Ruchu Światło – Życie.

Ważnym wydarzeniem był udział grupy małżeństw w sierpniu 1979 r. w I oazie rzymskiej. Po powrocie do Polski zaczęto organizować 1-2 dniowe rekolekcje w Kodniu. Po wyjeździe o. Andrzeja Madeja z Kodnia rekolekcje przeniesiono do Leśnej Podlaskiej.

W latach 1976 – 1983 Pierwszym moderatorem kręgu w diecezji siedleckiej (w Międzyrzecu Podlaskim), a więc i na ten czas Moderatorem Diecezjalnym Domowego Kościoła był ks. Jerzy Zychora.

1980 – 1990

Drugi krąg rodzin powstał w 1980 r. w Wisznicach, dzięki Agnieszce i Kazimierzowi Majczynom. Przyczynili się też oni do powstania kręgów w Łosicach i Włodawie. W Łosicach pierwszą parą animatorską byli Agata i Kazimierz Jakimiukowie, a we Włodawie Teresa i Bernard Szczygielscy. W Radzyniu Podlaskim najpierw powstała oaza dorosłych prowadzona przez Pelagię Lemiszewską, a z niej wyłonił się krąg rodzin prowadzony przez Marię i Mieczysława Fijewskich, później przez Aleksandrę i Stanisława Syryjczyków. W Białej Podlaskiej pierwszy krąg powstał dzięki Janinie i Romualdowi Filipiukom. W Kamionce k/Łosic pierwszy krąg wiejski utworzyli Helena i Tadeusz Gontarczykowie. W Łukowie pierwszymi animatorami byli Helena i Stanisław Domańscy. Drugi krąg wiejski powstał w Podedwórzu dzięki Gabrieli i Januszowi Bilkiewiczom. W Siedlcach pierwszy krąg powstaje dzięki Krystynie i Szczepanowi Borutom oraz Wiesławie i Wiesławowi Safiańczukom. W Dęblinie młode małżeństwo wywodzące się z oazy młodzieżowej Barbara i Bogdan Stasiakowie także utworzyli pierwszy krąg rodzin.

Rodziny z naszej diecezji uczestniczyły  w rekolekcjach 15-dniowych w Krościenku i innych miejscach w Polsce, aż w roku 1986 zorganizowany został I stopień oazy w Bobrownikach. W naszej diecezji wielokrotnie gościliśmy na rekolekcjach s. Jadwigę Skudro.

Pary diecezjalne
Pary diecezjalne
Ela i Józef Korpyszowie
Ela i Józef Korpyszowie (nieoficjalną) posługę Pary Diecezjalnej pełnili od 1973 do 1989

W latach 1983 – 1997 posługę Diecezjalnego Moderatora pełnił nieodżałowany śp. ks. Marek Boruc

1990 – 2000

Od 1989 do 1995 roku posługę Pary Diecezjalnej pełnili Krystyna i Szczepan Borutowie, po raz pierwszy z nominacją ks. bpa Jana Mazura.

5.01.1997 – z inicjatywy ks. Marka Boruca na spotkaniu opłatkowym DK w Łosicach rozpoczęła się duchowa adopcja kapłanów (więcej…)

Od 1995 do 1999 roku posługę pełnili Wiesława i Ryszard Ziółkowscy.

Moderatorem Diecezjalnym w latach 7.V.1997 – 1998 był ks. Józef Sobotka

W latach 23.XII.1998 – 2008 posługę tę pełnił ks. Dariusz Karbowiak.

2000 – 2010

Od 1999 do 2002 roku posługę Pary Diecezjalnej pełnili  Janina i Romuald Filipiukowie.

Od 2002 do 2005 roku Teresa i Bernard Szczygielscy.

Od 2005 do 2011 roku Grażyna i Zbyszek Kowalczukowie.

W latach 2008- 2020 posługę Moderatora Diecezjalnego pełnił ks. Marek Andrzejuk.

Pary diecezjalne z ks. Markiem Andrzejukiem

2011 – 2020

Od 8 stycznia 2011 do 31 sierpnia 2014 posługę Pary Diecezjalnej pełnili Anna i Marek Wójciccy.

Od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2017 roku Ewa i Tadeusz Lipińscy.

Od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2021 Jolanta i Bogdan Jędrychowie

2020

Od 2020 r. posługę Moderatora Diecezjalnego pełni ks. Kamil Duszek

Od 1 września 2021 posługę Pary Diecezjalnej pełnią Bożena i Jacek Zabielscy