Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka
Diakonia ŻyciaDiakonie

Diakonia Życia

DIAKONIA ŻYCIA

Logo Diakonii Życia z napisem Oddajcie się w służbie życia

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powołał do istnienia Diakonię Życia w 1981 roku.
Inspiracją do naszej posługi są słowa Ojca św. Jana Pawła II: „Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci. Czynienie zamachu na nienarodzone życie na jakimkolwiek etapie poczęcia jest podkopywaniem całości porządku moralnego stojącego na straży ludzkiego dobra. Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony praw i ludzkiej godności. Miłujcie życie, życie własne i innych”.

POSŁUGA NA RZECZ ŻYCIA
Zadaniem Diakonii Życia jest troska o to, by w Ruchu Światło-Życie prawidłowo były przeżywane sprawy związane z płciowością, miłością, obroną życia i by Ruch w tej dziedzinie podejmował posługę. Chcemy czynić to poprzez:
– prelekcje na oazach rekolekcyjnych;
– podejmowanie tematyki związanej z naszą posługą na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku;
– organizowanie rekolekcji i warsztatów dla członków Ruchu;
– przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie i inspirowanie udziału w nich;
– inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia – poradnictwo rodzinne, działania w obronie życia, duchową adopcję, itd;
– wspieranie członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę – dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego;
– inicjowanie działań na rzecz życia, współpracę przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków Ruchu.
Pragniemy, by nasza posługa była głoszeniem radości życia i uwielbieniem Boga – dawcy życia.

„Musimy mieć świadomość, że jako ludzie Ruchu staniemy w obliczu działań wojennych. Pierwszą armią, która będzie musiała stanąć do walki, będzie Diakonia Życia. To, co jest posłaniem tej diakonii, staje się przedmiotem sporów we współczesnym świecie: zachowanie piękna czystości przedmałżeńskiej, ukazywanie piękna miłości małżeńskiej, wartości życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tu przede wszystkim konieczne jest nasze odważne świadectwo i głoszenie prawdy”. (ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, słowo programowe na Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu w roku 2010)

FORMACJA I PRZYGOTOWANIE DO POSŁUGI
– spotkania formacyjno-szkoleniowe Diakonii
– uczestniczenie w życiu Ruchu Światło-Życie w diecezji (praca w grupie formacyjnej właściwej dla swego stanu)
– Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia

OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII ŻYCIA
– coroczne ośmiodniowe rekolekcje połączone ze szkoleniem
– zawsze w pierwszej dekadzie sierpnia
– co roku w innym rejonie Polski
– zapraszamy młodzież po ukończeniu formacji podstawowej, małżeństwa (przynajmniej po oazie rodzin I st. zapewniamy opiekę nad dziećmi) i dorosłych

TEMATY PODEJMOWANE NA ORDŻ
– godność osoby ludzkiej;
– kobiecość i męskość;
– samoakceptacja;
– umiejętność porozumiewania się;
– budowanie relacji międzyludzkich (koleżeństwo, przyjaźń, miłość);
– czystość na każdym etapie życia i w każdym powołaniu;
– odpowiedzialne rodzicielstwo;
– naturalne planowanie rodziny;
– bezdzietność;
– krytyczna ocena antykoncepcji;
– problem homoseksualizmu;
– przyczyny i skutki aborcji;
– funkcjonowanie ustawy antyaborcyjnej;
– in vitro
– inne zagrożenia życia;
– zaangażowanie w służbę życiu.

Strona Centralnej Diakonii Życia


Odpowiedzialni:

Hubert Warchoł tel. 697 033 973
Ewa i Marcin Kasperscy tel. 660 835 174

Moderator:

ks. Łukasz Iwaniec tel. 530 566 527