Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka

Dom Moria

Wielka Radość

Ikona Abraham i Izaak na górze Moria

„Domy” (Centra) Ruchu Światło-Życie – w myśli sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – są narzędziami dla pielęgnowania charyzmatu oraz inspirowania i wspomagania procesu jego realizowania w Kościele, jego służby w Kościele lokalnym” („Charyzmat i wierność”).

Naszą radością jest fakt, że Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski przekazał Katolickiemu Stowarzyszeniu Moria pod opiekę budynek po KLO w Łukowie  (obecnie ul. Ks. dr Mariana Bednarczyka 4) jako Dom Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej. Współpracując z Bożą łaską każdy z nas może wziąć współodpowiedzialność za „Morię” – nasz wspólny Dom.

Bliższe informacje możesz przeczytać w Liście intencyjnym:

List do wspólnoty Ruchu Światło – Życie w sprawie Centrum:

Możesz również złożyć poniższe zgłoszenie współpracy i wsparcia:

Liturgia

Jednym z charyzmatów Ruchu Światło-Życie jest charyzmat liturgii, czyli odkrycie źródła i szczytu życia Kościoła. Stąd serdecznie zapraszamy wszystkich oazowiczów, a szczególnie tych z rejonu łukowskiego, na Liturgię sprawowaną w Naszym Domu w Łukowie: w każdy wtorek  o godzinie 1800 

Przeżyty w dniach 21-23.06.2013 CZAS REKOLEKCJI „Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą”, pokazał ile dobra może zadziać się w ludzkich sercach jeżeli swoje decyzje i wybory oddadzą Chrystusowi.

Dom Moria

Dom Rekolekcyjny „MORIA” jest miejscem spotkań różnorodnych grup, rodzin, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń z diecezji siedleckiej. Jest miejscem modlitwy, formacji i wypoczynku. Organizowane są w nim:

 • warsztaty małżeńskie, 
 • rekolekcje formacyjne i tematyczne Domowego Kościoła, 
 • Diecezjalna Szkoła Animatora, 
 • dni skupienia diakonii diecezjalnych, 
 • spotkania w ramach Klubu Ojca (Drużyna Abrahama), 
 • spotkania osób dorosłych chcących czerpać z charyzmatu Światło – Życie, 
 • powakacyjne dni wspólnoty, 
 • spotkania Kręgu Diecezjalnego, 
 • spotkania Kręgu Rejonowego i Rejonowych Dni Wspólnoty, 
 • dni wspólnoty moderatorów i par odpowiedzialnych, 
 • formacyjne spotkania kapłanów posługujących w Ruchu Światło – Życie, 
 • spotkania poszczególnych kręgów Domowego Kościoła i małych grup formacyjnych Oazy młodzieżowej, 
 • spotkania przygotowujące osoby dorosłe do chrztu, 

Korzystający z domu rekolekcyjnego mają do dyspozycji:

 • Kaplicę z tabernakulum
 • Stołówkę
 • Salę konferencyjną wyposażoną w rzutnik multimedialny i nagłośnienie
 • Salę zabaw dla dzieci
 • Diakonię słowa
 • Pokoje dwu-, trzy-, cztero- i pięcioosobowe, w większości z łazienkami.

W ciągu lat nasz Dom wyładniał, kaplica została odmalowana oraz wyposażono ją w nowe, miękkie krzesła, pokoje i stołówka zyskały nowe meble, podwórze zagospodarowano i urządzono od nowa. Poniżej pokazujemy stan z 2013 roku.

Jak Dojechać? Oto mapka Google: