Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka

Rejony Bialskopodlaskie

Wieści z rejonów I i II z Białej Podlaskiej

Diakonia ŻyciaRejony Bialskopodlaskie

Święto Młodzianków w Białej Podlaskiej

28 grudnia obchodzimy w Kościele Katolickim Święto Młodzianków, które jest upamiętnieniem rzezi Niewiniątek dokonanym na rozkaz Heroda w Betlejem. W czasach nam współczesnych święto to jest okazją do refleksji nad życiem dzieci zarówno tych jeszcze nienarodzonych jak i tych, które żyją w trudnych warunkach, w biedzie, zaniedbaniu w krajach dotkniętych wojną. Jest apelem do naszych sumień, by stawać w ochronie życia dzieci nienarodzonych, ale także i tych narodzonych, które wobec okrucieństwa dorosłych są bez szans.

Read More
Rejony Bialskopodlaskie

Rejonowy Dzień Wspólnoty w rejonie Biała Podlaska I

W drugą niedzielę Adwentu 10.12.2023 r. w parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło- Życie Rejonu I. Nasze spotkanie zaczęło się o godzinie 10.00 w sali parafialnej. Zaczęliśmy od zawiązania wspólnoty i modlitwy do Ducha Świętego.  Potem odbyło się spotkanie w grupach, którego celem było spojrzenie na nasze wspólnoty, kręgi w świetle elementów, które powinny cechować ruch eklezjalny.

Read More
Rejony Bialskopodlaskie

Powakacyjny Dzień Wspólnoty w rejonie I Biała Podlaska

Rejonowy Dzień Wspólnoty w tym roku formacyjnym w rejonie I Biała Podlaska odbył się 22.10.2023 r. przy kościele pw. Św. Antoniego. Był on wyjątkowy, ponieważ wiązał się z jubileuszem 40 – lecia powstania Domowego Kościoła w Białej Podlaskiej i to dokładnie w miejscu, w którym Domowy Kościół spotkał się na RDW. Ojcowie Kapucyni otworzyli nam swoje serca i podziemia kościoła.

Read More
Rejony Bialskopodlaskie

Relacja z rozpoczęcia roku formacyjnego 2023/24 w rejonie I Biała Podlaska

Pogodnego dnia 24 września roku Pańskiego 2023 pierwszy rejon Biała Podlaska DK uroczyście rozpoczął nowy rok formacyjny pod hasłem „ Kościół żywy”.

Spotkaliśmy się na Eucharystii w drewnianym, przytulnym i pachnącym historią kościółku pounickim pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kościeniewiczach.

Read More