Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka
Diakonia Komunikowania SpołecznegoDiakonie

Diakonia Komunikowania Społecznego

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

Diakonia komunikowania społecznego jednoczy członków i uczestników Ruchu Światło-Życie zajmujących się przekazem informacji. Jest diakonią pomocniczą diakonii jedności tzn. jej podporządkowaną. Diakonia Komunikowania Społecznego podejmuje służbę poprzez szeroko pojęty „przekaz słowa” i pomaga w przechodzeniu od zwykłej komunikacji do komunii osób i wspólnot z wykorzystaniem dostępnych do tego mediów. Podejmuje służbę ad intra i ad extra Ruchu, a także służbę ad intra i ad extra Kościoła by służyć wewnątrzkościelnemu dialogowi i dialogowi Kościoła i świata.
      W zamyśle założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego „diakonia środków przekazu” miała wykorzystywać dla Ruchu inne niż druk środki komunikacji społecznej (film, radio, telewizja, kasety, przezrocza). Nazwa diakonii została zmieniona na „diakonia komunikowania społecznego” w maju 2001 r. na szczeblu centralnym. Można też spotkać się z nazwą „diakonia mass mediów”.
Ze względu na wzrost znaczenia Internetu jako narzędzia przekazywania informacji diakonia komunikowania społecznego stara się wykorzystywać także to narzędzie dla dobra Ruchu Światło-Życie.

Cel:
* formacja diakonijna (przybliżanie nauczania Kościoła nt. mediów, formacja specjalistyczna np. warsztaty dziennikarskie, szkolenia informatyczne)
* miejsce spotkania członków Ruchu pracujących w mediach oraz informatyków i innych specjalistów posługujących się nowymi technologiami
formacja do dojrzałego korzystania z mediów (zarówno członków Ruchu jak też odczytujemy to jako naszą misję ad extra)
prezentacja Ruchu (ad intra i ad extra) w mediach własnych oraz innych
* służba na rzecz komunikacji wewnętrznej Ruchu (np. poczta elektroniczna w domenie oaza.pl dla odpowiedzialnych i członków Ruchu, 64 listy dyskusyjne, forum.oaza.pl
* śledzenie dynamicznego rozwoju mediów i przemian społecznych zachodzących pod ich wpływem, wykorzystywanie nowych technologii w posłudze Ruchu (np. radio internetowe)

      Formuła Diakonii jest odpowiedzią na współczesne realia. Diakonia Komunikowania Społecznego w obecnym kształcie łączy w sobie i podejmuje zadania dawnych diakonii: świadectwa, słowa, środków przekazu.
Diakonia Świadectwa – prezentowanie Ruchu oraz informowanie o nim w ramach Ruchu i na zewnątrz;
Diakonia Słowa – troska, aby słowo drukowane docierało do wszystkich w Ruchu i korzystających z jego pomocy;
Diakonia Środków Przekazu – włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu (film, radio, telewizję, kasety, przeźrocza, itp.).

Strona Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego

Fanpage Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej: Facebook/rszsiedlce/

Odpowiedzialni:

Moderator Diakonii Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej:
ks. dr Kamil E. Duszek e-mail: moderator@siedlce.oaza.pl, tel.: +48 509 013 414

Odpowiedzialna za Diakonię Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej:
Weronika Wereszczyńska e-mail: dkssiedlce@gmail.com, tel.: +48 505 483 827


Działalność Diakonii:

Facebook https://www.facebook.com/rszsiedlce:
Helena Anusiewicz
Instagram https://www.instagram.com/oazasiedlce:
Weronika Wereszczyńska, Gabriela Szychta
YouTube Góra Moria youtube.com/@Gora_Moria:
ks. dr Kamil E. Duszek e-mail: moderator@siedlce.oaza.pl
Strona internetowa siedlce.oaza.pl:
Kinga Wasiluk e-mail: dkssiedlce@gmail.com
Marcin Tomczak e-mail: mtomczak@siedlce.oaza.