Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka

Galeria moderatorów diecezjalnych

Informacje o byłych i obecnych moderatorach Ruchu w naszej diecezji

Starożytni ojcowie naszej wiary

#4 Orygenes

Sam Orygenes był też gotowy do tego, żeby oddać swoje życie za wiarę chrześcijańską, chciał koniecznie umrzeć śmiercią męczeńską. Był gotowy do męczeństwa i podobno jego mama, mama wymyśliła taki sposób. Orygenes miał wtedy 17 albo 16 lat, jak jego ojciec ginie śmiercią męczeńską. I matka, żeby ustrzec syna przed też męczeństwem, wymyśliła sprytny sposób, nie wypuściła go z domu po prostu, ale nie to, że zamknęła drzwi na klucz, tylko schowała mu wszystkie ubrania.

Read More
Starożytni ojcowie naszej wiary

#2 Święty Ireneusz z Lyonu

Już jako dorosłego mężczyznę odnajdujemy Ireneusza w Lyonie. Czyli w Galii, gdzie jest prezbiterem. I w roku 177, prawie 2000 lat temu, kiedy wcześniejszy biskup tej gminy w skutek prześladowania oddał życie, czyli umarł śmiercią męczeńską za wiarę, młody Ireneusz, chociaż już dorosły, dojrzały, zostaje wybrany przez gminę na swojego kolejnego biskupa. Zresztą też Ireneusz z Lyonu będzie biskupem też innej gminy, a mianowicie, zaraz sobie spojrzę, Wien. Wien, czyli można powiedzieć, że był biskupem w dwóch miejscach naraz.

Read More
Starożytni ojcowie naszej wiary

#1 Święty Justyn Męczennik

Święty Justyn Męczennik to człowiek, który urodził się na początku II wieku. Dokładnie był synem Priskosa i wnukiem Bakhejosa, jak sam o sobie pisze. I urodził się w Flawia Neapolis, niedaleko Sychem w Palestynie. Ale nie był takim typowym człowiekiem wschodu z tamtych czasów, lecz był wychowany, urodził się w takiej rodzinie, mocno byśmy powiedzieli dzisiaj kosmopolitycznej, nowoczesnej.

Read More