Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka
Diakonia WyzwoleniaDiakonieKWC

Diakonia Wyzwolenia

DIAKONIA WYZWOLENIA

Nie naszą rzeczą jest sądzić.
Naszą rzeczą jest świadczyć.
Świadczyć, jak słońce,
O miłości i dobroci Boga,
Świadczyć przez prostą i pokorną służbę,
Z wykluczeniem własnych interesów, własnego egoizmu.
Tą bronią jedynie możemy zwyciężyć zło”.

Ks. Franciszek Blachnicki

Krucjata Wyzwolenia Człowieka została proklamowana w obecności Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979r.

Słowo ks. Blachnickiego o KWC 

Słowo ks. Blachnickiego o KWC 1

Zadania i troska Diakonii Wyzwolenia
– mobilizacja coraz to większej ilości osób czynnie wstępujących do KWC
– modlitwa za całe dzieło Krucjaty
– ogarnięcie modlitwą wszystkich uzależnionych
– organizowanie modlitwy w parafiach
– świadectwo o KWC na oazach wakacyjnych
– organizowanie warsztatów, rekolekcji dla członków Ruchu i wszystkich innych zainteresowanych
– formowanie diakonii KWC /moderatorów, animatorów /
– formacja członków KWC
– po formacji następuje ”akcja”, np. Pierwsza Komunia, Święta bez alkoholu, wesela, bale bezalkoholowe

Formacja i posługa
– spotkania formacyjne diakonii wyzwolenia są przeprowadzane w/g programu z Centralnej Diakonii Wyzwolenia
– ORDW /Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia/
– odbywa się przynajmniej raz w ciągu roku
– trwa 5 dni
– może w niej wziąć udział każdy kto ukończył formację podstawową, a małżeństwa I st. oazy rodzin
– przygotowuje osoby które pragną zaangażować się w zespole Diakonii Wyzwolenia

„Wyzwolenie jest rzeczywistością wiary wpisaną głęboko w wybawicielską misję Chrystusa, w Jego dzieło, w Jego nauczanie. Chciałbym dodać, że my, Polacy, mamy swoją własną teologię wyzwolenia. Chrystus w najgorszych okresach tych dziejów był dla nas natchnieniem i źródłem, ażeby nie rezygnować z wolności Człowieka i wolności Narodu”.
Jan Paweł II.


Strona Centralnej Diakonii Wyzwolenia

MODERATOR KWCks. Łukasz Wardak

Odpowiedzialni: Urszula i Leszek Domańscy
e-mail: kwc.oazasiedlce@gmail.com
tel.: 515 686 078
tel.: 503 813 752