Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka

obrona życia

Diakonia ŻyciaRejony Bialskopodlaskie

Święto Młodzianków w Białej Podlaskiej

28 grudnia obchodzimy w Kościele Katolickim Święto Młodzianków, które jest upamiętnieniem rzezi Niewiniątek dokonanym na rozkaz Heroda w Betlejem. W czasach nam współczesnych święto to jest okazją do refleksji nad życiem dzieci zarówno tych jeszcze nienarodzonych jak i tych, które żyją w trudnych warunkach, w biedzie, zaniedbaniu w krajach dotkniętych wojną. Jest apelem do naszych sumień, by stawać w ochronie życia dzieci nienarodzonych, ale także i tych narodzonych, które wobec okrucieństwa dorosłych są bez szans.

Read More