Ruch Światło-Życie diecezji Siedleckiej.

ul. Bpa. Świrskiego 57, skr. poczt. 17, 08-110 Siedlce 1, tel. (25) 751 50 06.

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło - Życie i Domowego Kościoła
ks. Marek Andrzejuk email moderator@siedlce.oaza.pl

Oaza Jedności Animatorów - Na miejsca! Gotowi! Start!

OAZA JEDNOŚCI ANIMATORÓW rozpocznie się w piątek 25 maja o godzinie 18.00. Zakończy się w niedzielę 27 maja obiadem ok. 14.00.

Zapraszamy już od piątku, wszystkich moderatorów i animatorów, którzy będą posługiwać na oazach wakacyjnych, aby wspólnie modlić się i prosić o Ducha Świętego na czas rekolekcji. Chcemy w ten sposób zawiązywać diakonię poszczególnych oaz, odczuć bliskość i odpowiedzialność za siebie nawzajem. W piątkowy wieczór zapowiedzieli swoją obecnośc następujący moderatorzy: ks. Bogdan Iwańczuk, ks. Michał Mościcki, ks. Mateusz Gomółka, ks. Kamil Frączek, natomiast w sobotni wieczór: ks Piotr Osiński, ks. Kamil Duszek.

Osoby, które będą uczestniczyć w kursie wychowawcy wnoszą dodatkową opłatę w wysokości 50zł.

Zabieramy ze sobą Pismo święte, notatnik, długopis, śpiwór lub kocyk, prześcieradło i poszewkę na poduszkę.

Zgłoszenia na oazy wakacyjne 2018

Zgłoszenia na oazy wakacyjne dobiegły końca.
Wolne miejsca są jedynie na ONŻ I i ONŻIII.
patrz GRAFIK AKTUALNY STAN ZGŁOSZEŃ 2018

Uczestnika zgłasza animator bądź moderator odpowiedzialny dotychczasowo za jego formację w parafii bądź deklarujący takową troskę po wakacjach. 

W związku z liczebnością animatorów i wychowawców oraz możliwościami ośrodków liczba miejsc jest ograniczona. 

Przed wyjazdem na oazę wakacyjną należy:

  • zapoznać się z Podstawowymi informacjami dotyczącymi oazy rekolekcyjnej, dotyczącymi między innymi charakteru tego czasu, podstawowego planu, ograniczonego korzystania z telefonu i multimediów, stroju itp. (patrz ZAŁĄCZNIKI)
  • opłacić ZALICZKĘ: 250 zł. Koszt całości oazy na terenie diecezji 580zł (ONŻ III – 700 zł za racji na częste wyjazdy). Nr konta KS MORIA: 72203000451110000000457910 (dopisek: na jaką oazę jedzie dziecko)
  • dojazd na poszczególne oazy indywidualny

Przedkładane karty zgłoszeniowe animatora i uczestnika powinny być dokładnie wypełnione oraz poświadczone przez rodzica (opiekuna) oraz duszpasterza parafialnego (moderatora).

Rekolekcje wakacyjne OŻK 2018 - Domowy Kościół

 

Łuków Dom „MORIA”, ul. Ks. Dr Mariana Bednarczyka 4

2-7  lipca                               Rekolekcje ewangelizacyjne
9-14 lipca                              ORAR II o
17 lipca – 2 sierpnia            OAZA Io
3- 19 sierpnia                       OAZA IIo
20-25 sierpnia                      ORAR Io

Bobrowniki, k. Dęblina

2-7  lipca                               ORAR Io
9-14 lipca                              Sesja o pilotowaniu kręgów
17 lipca – 2 sierpnia            OAZA IIo
3- 19 sierpnia                       OAZA Io
20-25 sierpnia                      Rekolekcje ewangelizacyjne

Karty zgłoszeniowe na rekolekcje rodzin:

  • Karta zgłoszeniowa na Oazę Rodzin POBIERZ
  • Karta zgłoszeniowa na rekolekcje krótkie POBIERZ

Koszt rekolekcji wakacyjnych OAZA - 740 zł/os, koszt dzieci (0-12 lat) 370 zł
Koszt rekolekcji wakacyjnych ORAR - 320 zł/os, koszt dzieci (0-12 lat) 160 zł

Zapisy u par rejonowych lub bezpośrednio u nas  tel: Jola 600 001 070, Bodgan 602 718 525

Dopiero wpłacona zaliczka jest równoznaczna z zapisem.
Wpłaty na konto Katolickie Stowarzyszenie Moria : Nr 48 2030 0045 1110 0000 0420 0990

LITURGIA W DOMU MORIA

MAJ 2018
  8 maja (wtorek) - 18.00 - Eucharystia i nabożeństwo majowe
15 maja (wtorek) - 18.00 - Eucharystia i nabożeństwo majowe
22 maja (wtorek) - 18.00 - Eucharystia i nabożeństwo majowe
29 maja (wtorek) - 18.00 - Eucharystia i nabożeństwo majowe

 

Czuwanie modlitewne przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Drodzy Diecezjanie!

W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w sobotę 19 maja br., w kościele Ducha Świętego w Siedlcach, o godz. 19.00, odbędzie się doroczne czuwanie modlitewne przedstawicieli wszystkich ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych działających na terenie naszej Diecezji. Zapraszam na nie w sposób szczególny wszystkie wspólnoty z Siedlec oraz wiernych z siedleckich parafii. Czuwanie pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” poprowadzi ks. Mariusz Zaniewicz z członkami Wspólnoty Jednego Ducha.
Jednocześnie zachęcam Księży Dziekanów, Proboszczów oraz Wikariuszy do  zorganizowania podobnych spotkań modlitewnych dla wspólnot kościelnych w innych rejonach naszej Diecezji.

Z pasterskim błogosławieństwem
+ Kazimierz Gurda
Biskup Siedlecki

Spotkanie kapłańskie

Kapłanów posługujących wspólnotom Ruchu Światło-Życie w parafii (dzieciom, młodzieży, rodzinom) zapraszam na spotkanie w dniu 7 maja w Domu „Moria” w Łukowie (ul. ks. dr M. Bednarczyka 4, dawne Al. Kościuszki 21B). Rozpoczęcie o godzinie 19.30.
W programie: nieszpory, konferencja "Wizja funkcjonowania wspólnoty Ruchu Światło-Życie w parafii", dzielenie się wnioskami oraz agapa.

ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny

Diecezjalny Kongres Trzeźwości

W dniach 27 i 28 kwietnia 2018 roku w Centrum Duszpastersko – Charytatywnym w Siedlcach odbył się I Diecezjalny Kongres Trzeźwości. Pomysłodawcą kongresu, twórcą jego programu i prowadzącym był Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości ks. kanonik Andrzej Kieliszek. Każdego dnia uczestniczyło w kongresie ponad 100 osób, a wśród nich liczna grupa członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

II Ojcowski Poligon Duchowy

Drodzy Ojcowie! Dziś wielokrotnie jesteśmy atakowani przez różne złe duchy aby się poddać, zrezygnować, uciec od naszych zadań i obowiązków. Toczy się nieustanna walka o nasze rodziny, ale my chcemy tą walkę wygrywać. Chcemy słuchać dobrego ducha, który nam mówi ojcze nie poddawaj się, walcz o swoje małżeństwo, o dzieci, o rodzinę. Aby nie toczyć tej bitwy w pojedynkę, chcemy wspólnie z innymi ojcami stanąć do tej walki o zwycięstwo, ale żeby zwyciężyć trzeba ćwiczyć. Drugi „Ojcowski Poligon Duchowy” odbył sie w Szpakach w Sanktuarium Św.