Ruch Światło-Życie diecezji Siedleckiej.

ul. Bpa. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce, tel. (25) 751 50 06.
BIURO DIAKONII CZYNNE: WTOREK - ŚRODA 1300-1700, CZWARTEK 900-1300

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło - Życie i Domowego Kościoła
ks. Marek Andrzejuk email moderator@siedlce.oaza.pl

Diecezjalny Kongres Trzeźwości

W ramach działalności duszpasterstwa trzeźwości, jako przedłużenie Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w Warszawie jesienią 2017 r., przygotowywany jest Diecezjalny Kongres Trzeźwości. Odbędzie się w Siedlcach koło katedry w Centrum Duszpastersko - Charytatywnym w dniach: 27-28 kwietnia 2018 r.

Na dzień 27 kwietnia (piątek) zapraszamy przedstawicieli samorządów, miejskich i gminnych komisji d/s. rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników burmistrzów i wójtów oraz inne osoby zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych w związku z wykonywaniem swojej pracy zawodowej, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, duszpasterzy trzeźwości. Osoby takie mogłyby wziąć udział w Kongresie w ramach swojej pracy zawodowej na zasadzie delegacji służbowej. Program drugiego dnia Kongresu został tak zaplanowany, by dostarczyć wiedzy i umiejętności niezbędnych przy motywowaniu osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego lub korzystania ze wsparcia wspólnoty Anonimowych alkoholików.

Na dzień 28 kwietnia (sobota) zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przedstawicieli wspólnot samopomocowych: AA, Al-anon i innych grup pracujących na programie „12 kroków”, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, duszpasterzy trzeźwości, osoby, które są zainteresowane tą problematyką i zajmują się nią z powodów osobistych. Dla tych osób sobota będzie najlepszym terminem, gdyż dla większości z nich jest to dzień wolny od pracy. Program drugiego dnia Kongresu został tak zaplanowany, by pomóc małżonkom, którzy doświadczają trudności na drodze zdrowienia rodziny alkoholowej w przezwyciężaniu tych trudności.

ks. Andrzej Kieliszek  - diecezjalny duszpasterz trzeźwości

Szczegółowy plan w załączniku.

Oddanie się Niepokalanej

Dnia 04.03.2018 r. w parafii św. Stanisława w Siedlcach odbył się Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Temat  Spotkania: „Oddanie się  Niepokalanej”. W dniu wspólnoty uczestniczyli członkowie Ruchu Światło-Życie z Rejonu Siedlce I, czyli przedstawiciele wspólnot z dekanatów suchożebrskiego, grębkowskiego i części dekanatu siedleckiego. Członkowie Domowego Kościoła  oraz młodzież i dzieci. Punktem centralnym była Eucharystia i Namiot Spotkania.

#Nierozerwalni

Nowa kampania społeczna

Intrygująca, nietypowa witryna internetowa, specjalne profile na kanałach social media, super moc – tak prezentuje się rodzina Nierozerwalnych. Właśnie pojawiła się w sieci i na pewno będzie o niej głośno.

ŚDM 2018 w Diecezji Siedleckiej

24 marca w Siedlcach, w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, odbędzie się spotkanie młodych z całej diecezji siedleckiej. Zgodnie z zamysłem Papieża, w roku 2018 młodzież spotyka się na poziomie diecezjalnym.
Wokół tajemnicy Maryi koncentruje się refleksja trzech kolejnych edycji Światowych Dni Młodzieży. W Watykanie ogłoszono hasła ŚDM 2017, 2018 i 2019, które pochodzą z I Rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza. W 2017 i 2018 r. spotkania odbywają się na poziomie diecezjalnym, zaś w 2019 r. młodzież z całego świata spotka się z Ojcem Świętym w Panamie. Hasło XXXIII ŚDM 2018 skupia się na słowach „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”.

- 24 marca zapraszamy wszystkich młodych wraz z Duszpasterzami na spotkanie. Rozpocznie się ono o godzinie 12.00 Mszą św. w katedrze siedleckiej - informuje ks. Wojciech Sobieszek, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.

Program przedstawia się następująco:

12.00 Msza św. w Katedrze
14.00 Droga krzyżowa ulicami miasta do kościoła św. Józefa
15.30 Posiłek
16.00 O ŚDMie, wręczenie nagród za niedzielę panamską, o Panamie – jednym słowem informacje dla młodych i o młodych.
16.15 Uwielbienie - prowadzi Schola KSM parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Odpowiadając na to zaproszenie zachęcajmy się wzajemnie, aby wraz ze swoimi moderatorami, animatorami i grupami wziąć udział w ŚDM w Diecezji.

Bóg zapłać!

W imieniu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej pragnę podziękować za przekazane środki w ramach „1% podatku na rzecz OPP” za rok 2016. Są one nieocenionym wsparciem dla funkcjonowania Ruchu w naszej Diecezji. W szczególny sposób dotyczy to tworzenia oazowego centrum diecezjalnego jakim jest Dom Moria w Łukowie.

Zapraszamy do wpłacania na konto FUNDACJI „ŚWIATŁO-ŻYCIE” odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki finansowe z tytułu 1 % można przekazywać tylko i wyłącznie na konto główne Zarządu Fundacji w Katowicach nr:
61 1560 1108 0000 9060 0004 4584
Rada Ekonomiczna Ruchu Światło-Życie wyraziła zgodę, aby wszystkie wpłaty w ramach 1 % z Fundacji Światło-Życie, które wpłyną od osób z terenu naszej diecezji ponownie wróciły do nas z przeznaczeniem na dalsze remonty i pracę formacyjną w Domu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej w Łukowie – Domu „Moria”.

Podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% za 2017 r. na rzecz Fundacji Światło - Życie powinien:
»» przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT - 36, PIT - 37 lub PIT - 28) obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku.
»» w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajduje się rubryka "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego". W odpowiedniej rubryce należy podać nr KRS Fundacji Światło-Życie - KRS 0000071891. Dalej wpisujemy kwotę obliczonego 1%. Celem szczegółowym 1% jest "MORIA".
»» 1% podatku można przekazać tylko jednej organizacji i tylko w zeznaniach złożonych w terminie, czyli do 30 kwietnia.

 

ks. Marek Andrzejuk
Moderator Diecezjalny