Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka
Diakonia Jedności

Oaza Jedności Animatorów

W dniach 3-5 czerwca w Domu Moria w Łukowie miała miejsce Oaza Jedności Animatorów.  Uczestniczyło w niej ok. 50 osób. Celem tego czasu było przygotowanie się do prowadzenia oaz wakacyjnych: dziecięcych, młodzieżowych i rodzin. Dokonywało się to poprzez wspólną modlitwę, prelekcje o zadaniach, jakie stawiał sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki przed odpowiedzialnymi za rekolekcje oraz warsztat prowadzenia spotkania małej grupy i wspólnych spotkań. W piątkowych i sobotnich spotkaniach wieczornych uczestniczyli również kapłani – moderatorzy oaz wakacyjnych. OJA zakończyła się Eucharystią, podczas której zostali pobłogosławieni animatorzy grup, animatorzy muzyczni i gospodarczy podejmujący posługę podczas wakacji.

Dla uczestników, był to ważny czas. Niech świadczy o tym wypowiedź jednego z uczestników: 

„W nasz wielki weekend skupienia spotkaliśmy się w Domu Moria, aby we wspólnocie rozważać powołanie do służby. Poczynając od animatorów Oaz Dzieci Bożych, skończywszy na animatorach Oazy Nowego Życia III stopnia – wszyscy chłonęliśmy Słowo i Ducha Bożego, jak i słowo i ducha Ruchu. Był to czas, w którym mogliśmy się zatrzymać i całkowicie oddać Panu to, co nas spotka w najbliższe wakacje – naszych uczestników, współanimatorów, moderatorów, kapłanów; nasze rozterki, niepewności, kłopoty, porażki; radości, uśmiechy, sukcesy. Naszą służbę.

Stopniowo zauważaliśmy, że nie siedzimy w tym sami. Mimo wszechobecnych obaw, zastrzeżeń i lęków, odkrywaliśmy pokój płynący od Tego, który nas posłał.

I stało się. 

Nasze świece i dusze zapłonęły gotowe do służby.”