Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka
Aktualności

1 % podatku – dziękujemy za wsparcie

W imieniu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej pragnę podziękować za przekazane 8020 zł w ramach „1% podatku na rzecz OPP” za rok 2019. Są one nieocenionym wsparciem dla funkcjonowania Ruchu w naszej Diecezji.

Zapraszamy do wpłacania na konto FUNDACJI „ŚWIATŁO-ŻYCIE” odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki finansowe z tytułu 1 % można przekazywać tylko i wyłącznie na konto główne Zarządu Fundacji w Katowicach nr: 61 1560 1108 0000 9060 0004 4584

Rada Ekonomiczna Ruchu Światło-Życie wyraziła zgodę, aby wszystkie wpłaty w ramach 1 % z Fundacji Światło-Życie, które wpłyną od osób z terenu naszej diecezji ponownie wróciły do nas z przeznaczeniem na dalsze remonty i pracę formacyjną w Domu Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej w Łukowie – Domu „Moria”.

Podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% za 2020 r. na rzecz Fundacji Światło – Życie powinien:

  • przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (np. PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku.
  • w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy podać nr KRS Fundacji Światło-Życie – KRS 0000071891 oraz wpisać kwotę obliczonego 1%.
  • w rubryce „Informacje uzupełniające” należy podać cel szczegółowy 1% – „MORIA” oraz zaznacz zgodę (jeśli się chce) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku.
  • 1% podatku można przekazać tylko jednej organizacji i tylko w zeznaniach złożonych w terminie, czyli do 2 marca (PIT-28) lub do 30 kwietnia (np. PIT – 36, PIT – 37).

ks. Kamil Duszek – Moderator Diecezjalny