Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka
Ruch Światło-Życie

Ludzie konsekrowani – w pełni oddani Bogu!

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. To dzień, kiedy w sposób szczególny zwracamy uwagę na świadków obecności Boga w świecie, jakimi są osoby konsekrowane. 🤓

W orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego (1997 r.) Ojciec Święty Jan Paweł II określa jego potrójny cel: 😃

– Odpowiada on po pierwsze, osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, życia które ubogaca i raduje Wspólnotę chrześcijańską poprzez swoje wielorakie charyzmaty oraz poprzez budujące owoce tak wielu istnień, całkowicie oddanych dla sprawy Królestwa. 🥰

– Dzień Życia Konsekrowanego ma – po drugie – za zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego. 😎

– Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób konsekrowanych, zaproszonych do wspólnych i uroczystych obchodów niezwykłych dzieł, których Pan w nich dokonał, aby odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary blaski tego Bożego piękna, które przez Ducha promieniują w ich sposobie życia, oraz aby jeszcze żywiej uświadomić sobie ich niezastąpioną misję w Kościele i w świecie. 😇

Pamiętajmy dziś w naszych modlitwach o wszystkich osobach życia konsekrowanego – wśród nich są zakonnicy, siostry zakonne ze zgromadzeń czynnych i kontemplacyjnych, osoby skupione w instytutach, stowarzyszeniach i wspólnotach świeckich oraz dziewice i wdowy konsekrowane, a także pustelnicy (pamiętajmy, kapłani nie są osobami życia konsekrowanego). 🙏

Jako Ruch Światło-Życie w szczególny sposób polecamy dziś Panu Bogu drogie członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła!

Rozpoznajecie pierwsze członkinie INMK ze zdjęcia? 🤩