Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka
Rekolekcje

ŚWIADECTWO TRIDUUM II

Uczestniczyłem w rekolekcjach Triduum Paschalnego w Nowym Opolu. Wybrałem formę rekolekcji poza miejscem zamieszkania, ponieważ chciałem, aby ten czas był okresem działania Pana i mojego oddania się, wewnętrznego przeżycia Misterium Paschalnego.
To, co najbardziej utkwiło w pamięci z tego czasu to przede wszystkim moja osobista modlitwa i czuwanie przy Panu. Podczas rekolekcji miałem bardzo wiele okazji, by porozmawiać z Nim, przyznałem się przed samym sobą do „ciemnych sfer” w moim życiu. Zaprosiłem Zmartwychwstałego, aby przez „szczeliny”, na jakie mu pozwoliłem, rozświetlał moje serce, aby rozświetlił moją „wewnętrzną noc”. Myślę, że może to być początek mojej przemiany na skutek spotkania Zmartwychwstałego Pana podczas tych rekolekcji.
Za owoc duchowy tego czasu uważam moje wewnętrzne odnowienie Przymierza z Bogiem i świadome odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną.
Chwała niech będzie Panu za to, że mogłem w taki sposób przeżyć ten czas Triduum.
PIOTR