Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka
Diakonia Wyzwolenia

Skupienie KWC

W dniu 26 stycznia 2024 r. przedstawiciele diakonii KWC uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym w Siedlcach. Wydarzenie zawierało element skupienia wokół Słowa Bożego, dzielenia się przeżywaniem przynależności do KWC i planowanych działań w najbliższym czasie.

Część uczestników poprowadziła modlitwę różańcową w Radio Podlasie. 

Urszula i Leszek Domańscy