Ruch Światło-Życie – diecezja siedlecka

konferencje wtorkowe

Starożytni ojcowie naszej wiary

#2 Święty Ireneusz z Lyonu

Już jako dorosłego mężczyznę odnajdujemy Ireneusza w Lyonie. Czyli w Galii, gdzie jest prezbiterem. I w roku 177, prawie 2000 lat temu, kiedy wcześniejszy biskup tej gminy w skutek prześladowania oddał życie, czyli umarł śmiercią męczeńską za wiarę, młody Ireneusz, chociaż już dorosły, dojrzały, zostaje wybrany przez gminę na swojego kolejnego biskupa. Zresztą też Ireneusz z Lyonu będzie biskupem też innej gminy, a mianowicie, zaraz sobie spojrzę, Wien. Wien, czyli można powiedzieć, że był biskupem w dwóch miejscach naraz.

Read More
Starożytni ojcowie naszej wiary

#1 Święty Justyn Męczennik

Święty Justyn Męczennik to człowiek, który urodził się na początku II wieku. Dokładnie był synem Priskosa i wnukiem Bakhejosa, jak sam o sobie pisze. I urodził się w Flawia Neapolis, niedaleko Sychem w Palestynie. Ale nie był takim typowym człowiekiem wschodu z tamtych czasów, lecz był wychowany, urodził się w takiej rodzinie, mocno byśmy powiedzieli dzisiaj kosmopolitycznej, nowoczesnej.

Read More
Zrozumieć liturgię

Zrozumieć liturgię 11: Znak krzyża

Zresztą, nie wiem czy wiecie, ale samo sformułowanie czynić znak krzyża w języku greckim było synonimem słowa chrzcić, czyli udzielać chrztu. Tak chrześcijanie nazywali chrzest święty. Mówili, że jest to czynienie znaku krzyża, czyli włączenie człowieka w tajemnicę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Zresztą jest to dobra definicja chrztu.

Read More
Zrozumieć liturgię

Zrozumieć liturgię 10: Symbolika i znaczenie ołtarza

Tam przeczytamy o znaczeniu ołtarza, jego symbolice, a nawet o tym, w jaki sposób powinno się go wykonywać. Chociażby Kościół zachęca, by ołtarz był wykonany z kamienia i na stałe przymocowany do posadzki kościoła, by był to ołtarz stały.
I jeszcze może mała ciekawostka. Czy wiecie, że w Japonii Watykan zgodził się, aby pozdrowienie ołtarza nie było pocałunkiem, ale by polegało na

Read More
Zrozumieć liturgię

Zrozumieć liturgię 08: Śpiew na wejście

Tak mawiali starożytni chrześcijanie. Powtórzę i podkreślę, kto dobrze śpiewa, ten podwójnie się modli. Jako pierwszy śpiew do liturgii, a na pewno do procesji wejścia, wprowadził papież Celestyn I. To był V wiek. On zdecydował, że kiedy procesja wejścia, idąc od drzwi kościoła do prezbiterium kroczy, to temu kroczeniu, tej pielgrzymce, powinien towarzyszyć śpiew psalmu. I już od VI wieku był to powszechny zwyczaj w całej liturgii rzymskiej.

Read More